Postgrau en Sistemes de Qualitat en la Indústria i la Recerca Farmacèutica

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Quadre docent
Direcció
Sra. Judit Amposta i Ribas
Directora Tècnica d'Archivel Farma. Assessora Freelance de Qualitat.

Sra. Cristina Ribó i Ros
QA Team Leader PU Inhalation. Novartis Farmacéutica.
Quadre docent
Sra. Anna Mir
Directora tècnica de desenvolupament i qualitat en Deltalab, S.L.

Sr. Xavier Casterad Espluga
Tècnic d'Inspecció de la Unitat de Control Farmacèutic del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Sra. Patricia Rodríguez
Directora Àrea Transferències de Tecnologia en Laboratori Reig Jofré, SA

Dra. Beatriz Artalejo
Business Development Director. AuditGMP PHARMA. Presidenta AEFI

Sr. Octavi Colomina
Technical Director at TDV SL

Sra. Gemma Lahuerta Buira
Directora Projectes parenterals. Divisió I + D-Desenvolupament Farmacèutic Reig Jofré Group

Sra. Olga Peña
Quality Systems Expert. Control de qualitat a Novartis Farmacèutica S.A.

Sr. Francesc Junyent
Sènior executive i vicepresident de Manufacturing & Supply Solvay Pharmaceuticals.

Sra. Esther González
Responsable de Control de Qualitat de l'Unitat de Recerca i Desenvolupament del Programa de Teràpia Cel • lular de la Universitat de Barcelona implementat un Sistema de Qualitat GMP per a la gestió, desenvolupament, control i validació de projectes de teràpia cel·lular.

Sra. Eva Alegret
Validations. Control de qualitat Pharma Production. Merck, S.L.

Dra. Georgina Pujals i Naranjo
Cap de Secció de Control de Fabricació i Distribució de Medicaments, Productes Sanitaris i Cosmètics. Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris

Sra. Irene Marimon
Directora Clinical Research Office Management, S.L. (SMO dedicada a la gestió de recerca clínica en Hospitals i centres de recerca clínica)
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Sortides professionals
Descomptes i beques
Experiència d'alumnat
Vídeo de presentació