Postgrau en Sistemes de Qualitat en la Indústria i la Recerca Farmacèutica

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

La gestió de la qualitat és un element fonamental en qualsevol estratègia empresarial, i representa un punt especialment crític en la investigació i la producció de fàrmacs. El sector necessita professionals preparats davant els importants canvis recents en les normatives relacionades amb la indústria i la investigació farmacèutica.

El Postgrau en Sistemes de Qualitat en la Indústria i la Recerca Farmacèutica et prepara per al desenvolupament d’un únic sistema de qualitat integrat, que permeti complir les normatives europees i internacionals, com ara les Bones Pràctiques de Fabricació (GMP), les Bones Pràctiques de Laboratori (GLP), les Bones Pràctiques Clíniques (GCP), les ISO, les guies de la ICH i la FDA o les normes de farmacovigilància, entre d’altres.

Adquiriràs habilitats professionals i coneixements perquè siguis expert en qualitat farmacèutica: dur a terme anàlisis de riscos, supervisar el compliment de les normatives, optimitzar els recursos existents, superar auditories internes i externes, implementar noves instal·lacions de procés, validar equips i processos.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Sistemes de Qualitat en la Indústria i la Recerca Farmacèutica per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques
Experiència d'alumnat
Vídeo de presentació