Postgrau en Simulació Energètica d'Edificis

Quadre docent
Direcció

Sra. Lila Herrera

Coordinació

Sr. Antoni Fonseca i Casas

Sr. Richard Pertegas

Presentació
Objectius
Destinataris
Programa