Postgrau en Simulació Energètica d'Edificis

Objectius

L'objectiu d'aquest postgrau és estar al dia de les últimes tecnologies de la simulació energètica d'edificis i estar preparat professionalment per a aquest sector en auge. Al final del Postgrau, podràs preparar-te per treballar en aquesta disciplina en un equip d'enginyers d'edificació o arquitectes especialitzats a crear productes d'alta qualitat.

Els objectius principals d'aquest postgrau són:

  • Dominar els coneixements necessaris relacionats amb la termodinàmica, simulació i optimització de sistemes.
  • Aprendre tots els programes més utilitzats en la indústria com Design Builder, Energy+, OpenStudio, entre d’altres.
  • Realitzar el predimensionat previ per aconseguir un màxim estalvi energètic, aplicant els coneixements adquirits sobre sistemes energètics passius i actius.
  • Tenir coneixement de la teoria i pràctica necessària per fer un postprocessat de dades (anàlisi de dades) per plantejar les millors opcions viables (anàlisi estadística i realització de gràfics explicatius).
  • Capacitat de realitzar auditories energètiques segons els criteris i normativa internacional.
  • Poder accedir al mercat laboral amb coneixements i l'experiència necessaris per desenvolupar-se professionalment amb excel·lència i/o entrar en un equip de simulació energètica amb la confiança de les eines suficients per aconseguir les metes plantejades en cada projecte.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent