Postgrau en Simulació Energčtica d'Edificis

Destinataris

Arquitectes i enginyers.

Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent