Postgrau en Psicoteràpia de Grup i Psicodrama

Programa

1. Teoria i tècnica en grups i psicodrama

1.1. Teoria de la psicoteràpia de grup i del psicodrama clàssic i actual. Es desenvoluparan conceptes fonamentals de la teoria i la tècnica psicodramàtica.

 • Història de la psicoteràpia de grup i el psicodrama.
 • Teoria psicodramàtica.
 • Teoria dels grups.
 • Teoria de l'escena.
 • Teoria del cos en psicoteràpia
 • Teoria dels objectes en psicodrama.
 • Psicopatologia Psicodramàtica.

1.2. Tècnica i entrenament psicodramàtics. Es realitza un entrenament pràctic per a la instrumentació de rol de psicodramatista.

 • La sessió de psicodrama.
 • L’equip psicodramàtic.
 • Tècniques psicodramàtiques.
 • Entrenament en coordinació de grups.
 • Entrenament corporal.
 • Entrenament actoral en psicodrama.
 • Direcció escènica en psicodrama.

2. Aplicacions dels grups i psicodrama

2.1 Aplicacions de les tècniques en grup i psicodrama. Es desenvoluparan els conceptes fonamentals i les tècniques d’aplicació del psicodrama.

 • Psicodrama psicoanalític.
 • Neurosis, patologies frontereres, psicosis i malaltia psicosomàtica.
 • Psicodrama en nens i adolescents. Psicodrama de parella, famílies i grups preformats. Psicodrama individual. Psicodrama en la comunitat.
 • 2.2. Entrenament del rol de psicoterapeuta de grup i psicodramatista. Es realitzarà un entrenament pràctic per a la instrumentació de rol de Psicoterapeuta de grup i de Psicodramatista: entrenament en coordinació de grups, actoral, corporal i de direcció escènica.
 • Entrenament actoral en psicodrama.
 • Direcció escènica en psicodrama.
 • Role playing per al entrenament dels rols de psicoterapeuta de grup i de director i jo-auxiliar de psicodrama en diverses aplicacions.
 • Eines fonamentals de metodologia d’investigació.

2.3. Presentació de treballs.

3. Teoria i tècnica avançades en psicoteràpia de grups i psicodrama

3.1. Seminari teoricotècnic avançat que discorrerà bàsicament sobre dos eixos temàtics:

 • Les escenes temudes del coordinador de grups i del psicodramatista
 • La integració de conceptes teòrics i la seva instrumentació tècnica

4. Tallers de tècnica
4.1. Taller de Teatre de Figures i Psicodrama. Teoria dels Objectes en Psicodrama: objecte intermediari i intraintermediari, objecte transicional i objecte protèsic. La titella i els objectes. Aplicacions en les diferents psicopatologies i en els diferents camps de treball (salut mental, ensenyament, treball social i comunitari).
4.2. Taller sobre el cos i l’espai en grups i psicodrama. Imatge del cos i imatge inconscient del cos. Cos, paraula i acció. Teoria de la representació: la representació psíquica (representació de cosa, representació de paraula, representació de l’acció) i la representació en l’espai escènic.
4.3. Taller d’arts plàstiques en grup i psicodrama. Introducció a la teoria i la tècnica del treball amb la representació plàstica en grups i psicodrama.
4.4. Taller de teatre i psicodrama.

 • Introducció a la teoria i la tècnica de l’escena en grups i psicodrama.
 • Escenificació de la vida psíquica. El teatre de la ment. Persona, rol i personatge. El text i l’acció dramàtica en les diferents patologies i en las diferents etapes evolutives: bogeria, ficció i realitat.

4.5. Taller de màscares i improvisació. Teoria i tècnica de la improvisació i la màscara. La màscara com a objecte intermediari i intraintermediari. La màscara corporal i la màscara teatral. Corporització del rostre i rostrificació del cos. Definició d’escenari transicional i d’escenari corporal.

5. Pràctiques institucionals i d’investigació

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent