Postgrau en Psicoteràpia de Grup i Psicodrama

Objectius

Fer un estudi teòric i adquirir un entrenament tècnic en psicoteràpia de grup i psicodrama.

Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent