Postgrau en Programació Neurolingüística (PNL)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Programa

1. Comunicació
1.1. Pressuposicions de PNL en Comunicació
1.2. Modes i nivells de comunicació
1.3. Sistemes representacionals
1.4. Moviments oculars
1.5. Canal sensorial
1.6. Metamodel del llenguatge
1.7. Model Milton
1.8. Virginia Satir: models de comunicació
1.9. Congruència i incongruència
1.10. Triple posició perceptiva

2. Relació d’ajuda
2.1. Pressuposicions de la PNL en la relació d’ajuda
2.2. Polaritats
2.3. SQUASH Visual
2.4. Recontextualització
2.5. Resignificació
2.6. Ancoratges
2.7. Canvi d’història personal
2.8. Estats associats i dissociats
2.9. Abordatge de conflictes interpersonals
2.10. SWISH de Mida/ Lluminositat
2.11. Metàfores
2.12. Investigació transderivacional
2.13. Cura ràpida de fòbies
2.14. Reestructuració en sis passos
2.15. La sort (conte taoista)

3. Excel·lència personal
3.1. Pressuposicions de la PNL per l’excel·lència personal
3.2. Distinció de submodalitats
3.3. Estratègia de creativitat Disney
3.4. Ancoratge de poder personal
3.5. Patró de la “Xocolata Godiva”
3.6. Cercle d’excel·lència
3.7. Valors i criteris
3.8. Jerarquia de valors
3.9. Especificació d'objectius
3.10. Condicions de bona formulació d'objectius
3.11. Nivells neurològics
3.12. Alineació dels nivells neurològics

4. Processos de canvi
4.1. Ecologia de vida
4.2. Jerarquia de valors i contravalors
4.3. Constel·lació de les àrees significatives
4.4. L’art de la pregunta (i tipus de preguntes)
4.5. Disseny d’objectius (model PNL)
4.6. Ecologia dels objectius
4.7. El model POPS
4.8. El model SOAR per a la solució de problemes
4.9. Nivells lògics
4.10. Exemples d’afirmacions en diferents nivells lògics
4.11. Posicions perceptives
4.12. Model tridimensional per a la comprensió i solució de problemes

5. Models a la PNL
5.1. El model dels set “CS”
5.2. L’espai problema
5.3. Procés d’utilització del model POPS
5.4. Model BAGEL
5.5. Moviments oculars i patrons lingüístics
5.6. Model ROLE
5.7. Transformant el fracàs en feedback
5.8. La tècnica del chart
5.9. Generalització de les submodalitats
5.10. Psicogeografia
5.11. Jerarquia de criteris
5.12. SWISH pragmàtic
5.13. Model SCORE per produir canvis

6. PNL i resolució de conflictes
6.1. Metaprogrames
6.2. La línia del temps
6.3. El Reimprinting
6.4. Integració de creences conflictives
6.5. Patró de ressonància
6.6. Identificació de creences
6.7. Inoculació de pensaments
6.8. Trobant el centre del cor
6.9. Resum del Metamodel de Llenguatge
6.10. Metamodel III
6.11. Patrons de Metamodel IV
6.12. Estratègia avançada per intervencions
6.13. Alineació de nivells neurològics

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques
Testimonials ex-alumnes
Vídeo de presentació