Postgrau en Programació Neurolingüística (PNL)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Presentació

La Programació Neurolingüística o PNL és un conjunt de mètodes i tècniques destinades a ser aplicades en la vida quotidiana per a la consecució, a curt termini, de metes professionals i personals que milloren la qualitat de vida.

Aquest postgrau inclou els dos primers nivells de formació en PNL, Practitioner en PNL i Màster Practitioner en PNL, i compta amb professionals avalats per l'Associació Espanyola de Programació Neurolingüística (AEPNL). En el primer nivell, s'adquireixen coneixements teòrics i s'aprenen els procediments necessaris per a la detecció, utilització i modificació de patrons en les experiències i relacions humanes. En el segon nivell, es perfeccionen les tècniques del nivell anterior i es treballen d’altres més depurades i eficaces per produir canvis de valors i identitat.

A través del Postgrau en Programació Neurolingüística (PNL) de la Universitat de Barcelona, no només adquiriràs i integraràs de manera profunda les tècniques de PNL per desenvolupar competències i habilitats, que influiran en els teus processos de comunicació (interns i externs), que t'ajudaran a optimitzar la teva tasca i que et capacitaran per aplicar-les, sinó que t'introduirà en un procés de canvi d'actitud en el qual experimentaràs la teva millor versió, posant fi a les teves limitacions.

Si vols millorar l’acompliment i rendiment professional en qualsevol camp d'activitat ajudant a millorar els resultats corporatius, la comunicació amb tu mateix i els altres, modificar certs hàbits i conductes nocius propis o dels teus pacients, millorar el treball en equip, resoldre conflictes interpersonals, solucionar problemes d'aprenentatge i millorar l'eficàcia docent, entre d'altres, aquest és el teu programa.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Programació Neurolingüística (PNL) per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS. 

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Testimonials ex-alumnes
Vídeo de presentació