Postgrau en Producció i Gestió d'Espectacles i Festivals

Modalitat Semipresencial
Idioma Anglès
Lloc IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona
Inici curs 08 d' octubre de 2018
Final curs 24 de maig de 2019
Preu 3850
(Inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona)
TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Tres raons per escollir-lo
  • Prepara professionals en un sector creixent amb formació precisa i tècnica en l'àmbit de la gestió i producció tècnica d'espectacles.
  • Impartit en col·laboració amb l'Institut del Teatre, institució àmpliament reconeguda del sector.
  • Dissenyat i adaptat a les noves directrius de l'EEES. 
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques