Postgrau en Control d'Infeccions Hospitalàries

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Control de les infeccions relacionades amb l'atenció hospitalària: conceptes i organització
1.1. Història del control de les infeccions.
1.2. Estructura i organització en el control de les infeccions.
1.3. Política de qualitat i seguretat del pacient.
1.4. Comitè d'ètica i d'investigació clínica.
1.5. Política d'antibiòtics i optimització.

2. Conceptes bàsics d'epidemiologia i bioestadística aplicada al control de les infeccions
2.1. Les variables. Presentació de les dades.
2.2. Síntesi de les dades: dades quantitatives i dades qualitatives.
2.3. Casos particulars de les taxes. Les mesures de freqüència i d'associació.
2.4. Cerca eficient de les millors certeses científiques.

3. Vigilància de microorganismes amb problemes específics de resistència antibiòtica
3.1. La microbiologia en la vigilància, prevenció i control de les infeccions.
3.2. Principals grups d'antibiòtics que s'utilitzen en la pràctica clínica. Mecanismes d'acció.
3.3. Mecanismes de resistència antibiòtica dels bacteris.
3.4. Microorganismes amb problemes específics de resistència antibiòtica causants d'infecció nosocomial.
3.5. Mètodes microbiològics per a la detecció de microorganismes multiresistents.

4. Programes d’Optimització de l’us d’antimicrobians (PROA)
4.1. En que consisteix un PROA?. Agents implicats
4.2. Implantació d’un PROA
4.3. Els beneficis de la implantació d’un PROA

5. Bioseguretat i higiene hospitalària

5.1. Bioseguretat

  • La protecció dels pacients i dels treballadors envers la transmissió de microorganismes.

5.2. Higiene hospitalària

  • Conceptes bàsics d'higiene hospitalària.
  • Esterilització.
  • Antisèptics i desinfectants.
  • Legionel·losi. Prevenció, vigilància i control de les infeccions el reservori de les quals és l'aigua.
  • Aspergil·losi. Prevenció d'infeccions causades per fongs de transmissió aèria.
  • Obres. Mesures de prevenció de les infeccions hospitalàries associades a la realització d'obres al centre sanitari.
  • Gestió de residus sanitaris.

6. Disseny d’una intervenció de control de la infecció

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques
Vídeo de presentació