Postgrau en Control d'Infeccions Hospitalàries

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

Els objectius d'aquest postgrau són els següents:

  • Conèixer l'epidemiologia i els principals sistemes de vigilància de les infeccions nosocomials.
  • Conèixer les característiques dels diferents tipus d'infeccions nosocomials i dels principals brots d'infeccions nosocomials produïts per microorganismes multiresistents.
  • Ser conscient de la importància de l'ambient com a font d'infeccions nosocomials i les principals infeccions relacionades.
  • Conèixer la política d'antibiòtics i el seu ús en la pràctica clínica.
  • Ser capaç de dissenyar una intervenció de control d'infeccions hospitalàries de cara al pacient.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Vídeo de presentació