Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del Postgrau en Pediatria Social són les següents:

  • Serveis de pediatria de clíniques mèdiques privades.
  • Serveis de pediatria d’hospitals concertats i públics, ja siguin generals o infantils.
  • Gabinets o consultoris pediàtrics.
  • Seccions de pediatria de centres d’atenció primària (CAPs), centres d’urgències d’atenció primària (CUAPs) o consultoris de salut.
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques