Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Objectius

L'objectiu principal del postgrau és preparar al participant per prevenir i detectar precoçment possibles casos de patologia i problemàtica social en la infància i adolescència i intervenir terapèuticament o a través de l'abordatge multidisciplinar en aquests casos, amb el plantejament i l'orientació previs a les famílies i/o cuidadors. Concretament, el postgrau prepara al participant per:

  • Obtenir una visió integral de la situació sòcio-familiar del nen/a i adolescent.
  • Saber realitzar una entrevista familiar que permeti profunditzar o obtenir una informació major i més eficient de la problemàtica detectada i desenvolupar competències per l'observació no verbal i la comunicació empàtica.
  • Coordinar-se entre dispositius (intrahospitalaris i extrahospitalaris): família, escola, serveis socials, serveis sanitaris, cossos de l'Estat…
  • Conèixer les xarxes socials de recolzament i els recursos existents propers a la família que li puguin ser recomanats per contribuir a la millora de la situació del nen/a.
  • Conèixer les funcions i els protocols d'actuació d'altres perfils professionals (psicòlegs, treballadors socials i psiquiatres infanto-juvenils principalment) amb els quals poder plantejar, pactar i dissenyar un abordatge multidisciplinar de la problemàtica concreta.
  • Saber formular una demanda d'intervenció a un altre col•lectiu professional.
  • Adquirir habilitats per la comunicació i plantejaments a les famílies amb la finalitat d'establir recomanacions per millorar la situació en la qual es troba el nen/a.
  • Pactar i plantejar conjuntament amb l'equip multidisciplinar de professionals l'abordatge que s'ha de realitzar sobre la problemàtica del nen/a. Construir conjuntament dinàmiques de treball i interactuació multidisciplinar.
  • Gestionar el seguiment de l'abordatge que està realitzant la resta de professionals, compartint tota aquella informació que resulti rellevant.
  • Prevenir elements de risc futurs com a conseqüència de la problemàtica existent.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques