Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Destinataris

El programa està dirigit a professionals sanitaris de l’àmbit clínic amb interès en els problemàtiques i patologies socials que actualment afecten els nens/es i adolescents, com és el cas de pediatres i residents, metges de l’especialitat familiar i comunitària, infermeres, treballadors socials sanitaris i psicòlegs clínics.

Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques