Postgrau en Organització i Gestió d'Institucions Educatives

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

  • Analitzar els components bàsics i les àrees d'activitat més comunes dels centres educatius a fi de construir les seves directrius institucionals i d'avaluar-les.
  • Analitzar les conseqüències de la naturalesa del treball directiu i fer servir eficaçment els procediments i les eines pròpies de la funció directiva en les institucions educatives.
  • Dissenyar i desenvolupar projectes d'innovació i de millora.
  • Aplicar tècniques i instruments adequats per a una gestió administrativa i econòmica eficient i satisfactòria.
  • Desenvolupar pràctiques directives orientades pels principis normatius que suggereixen les actituds i els valors democràtics.
  • Analitzar i avaluar, des d'un punt de vista crític, el marc normatiu i les directrius administratives que regulen el funcionament de les institucions educatives.
  • Utilitzar eficaçment els procediments i les eines pròpies de la funció directiva en organitzacions educatives.
  • Dissenyar i desenvolupar plans i programes d'innovació i de millora en els centres educatius.
  • Avaluar l'organització i el funcionament de centres educatius.
  • Elaborar una síntesi personal dels aprenentatges mitjançant l'elaboració d'un treball d'iniciació a la investigació relacionada amb la gestió d'un centre educatiu.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes
Vídeo de presentació