Postgrau en Nutrició Clínica i Salut Pública

Programa

1. Alimentació i salut pública
1.1. Introducció, conceptes i història
1.2. Epidemiologia nutricional
1.3. Eines d'avaluació estat nutricional: detecció, vigilància i monitorització
1.4. Taules de composició d'aliments. Aplicacions
1.5. Nutrició comunitària. Prevenció. Promoció de la salut
1.6. Polítiques alimentàries
1.7. Objectius nutricionals i guies alimentàries

2. Obesitat, patologia cardiovascular i diabetis
2.1. Obesitat
2.2. Bases bioquímiques de l'obesitat
2.3. Epidemiologia de l'obesitat i pautes d'alimentació per a la seva prevenció i tractament
2.4. Malalties cardiovasculars: Aterosclerosi, hipertensió, coronopaties ...
2.5. Diabetis

3. Càncer i malalties neurodegeneratives
3.1. La dieta com a factor de risc i de protecció enfront del càncer
3.2. Epidemiologia del càncer i alimentació
3.3. Nutrició del pacient oncològic
3.4. Malalties neurodegeneratives

4. Patologies digestives, renals i hepàtiques
4.1. Patologies del tracte digestiu
4.2. Patologies renals
4.3. Patologies hepàtiques
4.4. Patologia pancreàtica

5. Osteoporosi, anèmies i deficiències nutricionals
5.1. Nutrició i osteoporosi
5.2. Anèmies i deficiències nutricionals
5.3. Desnutrició
5.4. Malnutrició induïda per l'abús de l'alcohol

6. Al·lèrgies, intoleràncies alimentàries i metabolopaties
6.1. Al·lèrgies
6.2. Intoleràncies alimentàries
6.3. Metabolopaties
6.4. Trastorns de la conducta alimentària

7. Nutrició Clínica i Dietoteràpia
7.1. Principis de dietoteràpia
7.2. Tipus de dietes hospitalàries
7.3. Casos pràctics
7.4. Interaccions entre aliments i medicaments

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques