Postgrau en Nutrició Clínica i Salut Pública

Objectius

Exposar els elements bàsics que han de fixar els criteris d'intervenció terapèutica i els objectius que cal assolir, com també les diferents estratègies terapèutiques i preventives de les patologies més prevalents de la nostra societat.

Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques