Postgrau en Model Integrat de Tractament dels Trastorns de la Conducta Alimentària i l'Obesitat

Programa

1. Conceptualització i avaluació dels trastorns de la conducta alimentària (TCA)
1.1. Conceptualització
1.2. Avaluació

2. Modalitats i tècniques d’intervenció en els trastorns de la conducta alimentària
2.1. Procediments en Intervenció individual I: estratègies i tècniques generals
2.2. Procediments en Intervenció individual II: conceptualització i tècniques d’intervenció específiques en trastorns associats al TCA
2.3. Intervenció familiar
2.4. Intervenció grupal
2.5. Intervenció rehabilitadora
2.6. Tractaments biològics
2.7. Aportacions de les neurociències
2.8. Bloc sociocultural

3. Models d’intervenció en la obesitat
3.1. Conceptualització: definició, epidemiologia, complicacions, aspectes psicològics associats a la obesitat, indicació de tractaments
3.2. Avaluació interdisciplinària
3.3. Intervenció: infanto-juvenil i adults, intervenció individual, grupal i familiar

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent