Postgrau en Model Integrat de Tractament dels Trastorns de la Conducta Alimentària i l'Obesitat

Presentació

Aquest postgrau té per objectiu dotar a l'alumne del coneixement teòric, tècnic i científic exhaustiu necessari per desenvolupar-se amb solvència en el tractament dels TCA.

Per a això, el professorat d'aquest curs combina científics reconeguts en l'estudi d'aquestes patologies amb professionals de dilatada experiència en el tractament. La integració teòrica suposa, juntament amb la seva aplicabilitat en la pràctica clínica, l'eix vertebrador d'aquesta unitat docent.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en el Model Integrat de Tractament dels Trastorns de la Conducta Alimentària i la Obesitat per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent