Postgrau en Model Integrat de Tractament dels Trastorns de la Conducta Alimentària i l'Obesitat

Destinataris

Llicenciats o graduats en Psicologia o Medicina i especialistes en Psicologia Clínica o en Psiquiatria.
Es poden acceptar diplomats o graduats en Infermeria, en funció del currículum.

Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent