Postgrau en Mindfulness i Psicoteràpia

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

El Mindfulness és una pràctica orientada al reconeixement i acceptació dels pensaments, sentiments o sensacions en el camp atencional. Per aquest motiu ha estat reconegut com un component d'importància en les teràpies de tercera generació. L’entrenament en Mindfulness permet prendre consciència de la respiració, de la dimensió corporal, dirigir l’atenció cap a la naturalesa transitòria de l’experiència sensorial, i orientar un canvi d’atenció en totes les modalitats sensorials.

Els darrers anys, l’entrenament en aquestes habilitats ha multiplicat les seves aplicacions clíniques en psicologia i medicina, facilitant el tractament d’una gran varietat de trastorns psicològics. El Postgrau en Mindfulness i Psicoteràpia, considerant el potencial terapèutic d’aquestes tècniques, t’especialitzarà per a l’ús tècnic i clínic del Mindfulness en la pràctica professional.

Orientat a la pràctica professional, el programa inclou sessions clíniques i pràctiques. T’aportarà capacitats per intervenir amb habilitats i tècniques de Mindfulness en àrees on aquestes tècniques suposen un tractament psicoterapèutic efectiu.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Mindfulness i Psicoteràpia per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.
violencia

 
Aquesta activitat formativa està pendent del reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Testimonial ex-alumnes