Postgrau en Medicina Maternofetal

Quadre docent
Direcció

Dr. Francesc Figueras
Doctor en Medicina i Cirurgia. Professor de la Universitat de Barcelona.

Dra. Lola Gómez-Roig
Doctora en Medicina i Cirurgia. Professora de la Universitat de Barcelona.

Dr. Eduard Gratacòs
Doctor en Medicina i Cirurgia. Professor de la Universitat de Barcelona.

Dr. Josep Maria Martínez
Doctor en Medicina i Cirurgia. Professor de la Universitat de Barcelona.

Dra. Montse Palacio
Doctora en Medicina i Cirurgia. Professora de la Universitat de Barcelona.

Dr. Bienvenido Puerto
Doctor en Medicina i Cirurgia. Professor de la Universitat de Barcelona.

Coordinació

Sra. Laura Guirado

Quadre docent
Tutors d'impartició

Dr. Francesc Figueras
Doctor en Medicina i Cirurgia.

Dra. Lola Gómez-Roig
Doctora en Medicina i Cirurgia.

Dr. Bienvenido Puerto
Doctor en Medicina i Cirurgia.

Dr. Josep Maria Martínez
Doctor en Medicina i Cirurgia.

Dra. Montse Palacio
Doctora en Medicina i Cirurgia.

Dr. Jaume Miñano Masip
Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Postgrau en Medicina tropical.
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa