Postgrau en Medicina Maternofetal

Presentació

El Postgrau en Medicina Maternofetal respon a la necessitat dels obstetres de formació avançada en l'atenció maternofetal. La formació consta d'una primera part teoricopràctica i una segona pràctica-presencial. La part teoricopràctica inclou la realització d'una formació en línia mitjançant mòduls d'adquisició de coneixements bàsics i avançats en medicina maternofetal. Aquesta part està recolzada per una plataforma interactiva que consta de fòrums de discussió i masterclasses impartides per experts en la matèria.

La realització del curs inclou una estada presencial de 2 setmanes a BCNatal (Centre de Medicina Maternofetal i Neonatal de Barcelona. Hospital Clínic i Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de Barcelona) durant la qual es realitzarà una rotació de medicina maternofetal en les diferents unitats per conèixer des de dins el seu funcionament i organització. Així mateix, durant aquesta estada es realitzarà un curs intensiu pràctic al Centre de Simulació avançada Darwin de l'Hospital Sant Joan de Déu. En aquest mòdul es desenvoluparan diferents escenaris de patologia maternofetal basats en els coneixements apresos prèviament.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Medicina Maternofetal per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent