Postgrau en Medicina de l'Envelliment Fisiològic

Presentació

Viure més no vol dir necessàriament viure millor. Els éssers humans podem presumir del primer, amb una esperança de vida que ja supera els 80 anys en molts països. Però també hauria de preocupar-nos el segon, perquè, si no ho solucionem, l’augment dels anys de vida comporta directament un previsible augment dels de “vida no saludable”.

Dins del concepte de “vida no saludable” s’inclouen les malalties i les limitacions, amb la dependència física i psíquica que determinen. Però també les patologies estètiques i els minvaments funcionals que, sense ser potser tan greus com aquelles, ocasionen una considerable disminució de la qualitat de vida.

La moderna Medicina de l’Envelliment haurà de permetre’ns assolir un envelliment, com a procés fisiològic i natural que és, on es conservin les més de les funcions que caracteritzen la maduresa (i perquè no la joventut) i al seu millor nivell: mobilitat, memòria, sexualitat, son, etc.

La Medicina de l’Envelliment pretén ser una medicina multidisciplinària i integradora, que, partint de l’estricte coneixement de l’envelliment fisiològic, pugui assenyalar els factors negatius que determinen un envelliment prematur, proposin sistemes de promoció de la salut durant tota la vida i apliqui tots els possibles procediments correctors dels signes orgànics, funcionals i/o estètics del declivi lògic.

L’objectiu és aconseguir, mitjançant la regulació corresponent, inclosos els aspectes acadèmics, la consolidació d’un espai professional propi i reconegut.

El conjunt de tots ells atorga a aquesta activitat professional un cos doctrinal ampli, consistent, i independent a les altres activitats mèdiques.

Aquest curs de Postgrau és un programa de formació adequat i suficient per a la revisió i reciclatge dels coneixements científics i professionals fonamentals, clàssics i moderns: teories de l'envelliment, avaluació objectiva, higiene de vida, nutrició i exercici físic, hormones, medicina regenerativa...

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Medicina de l'Envelliment Fisiològic per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 31 crèdits ECTS.
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent