Postgrau en Medicina de l'Envelliment Fisiol˛gic

Destinataris

Llicenciats en Medicina i altres llicenciats en l'Ómbit de la salut, per exemple psic˛legs, odont˛legs, bi˛legs i farmac˛legs.

Presentaciˇ
Objectius
Programa
Quadre docent