Postgrau en Màrqueting, Vendes i Gestió de Serveis de l'Oficina de Farmàcia

Objectius

  • Aplicar estratègies de màrqueting farmacèutic a l'oficina de farmàcia.
  • Definir i gestionar una cartera de serveis, complementaris als definits com d'Atenció Farmacèutica, que permeti potenciar la imatge de l'oficina de farmàcia com a espai de salut.
  • Realitzar un assessorament correcte en la venda de productes segons la tipologia.
  • Conèixer els beneficis que les eines tecnològiques puguin aportar en els processos de comunicació i venda.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques