Postgrau en Intervenció Familiar Socioeducativa

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

L'objectiu principal del postgrau és capacitar els professionals en l'ajuda a les famílies amb disfuncionalitats. En finalitzar el postgrau, l'alumne serà capaç de:

  • Conèixer els conceptes clau en el funcionament d'una família: organització, interrelacions, evolució en el temps.
  • Identificar i definir els problemes que es plantegen a l'educador social en clau familiar.
  • Adquirir habilitats pràctiques per treballar amb les famílies.
  • Dissenyar procediments de treball que incloguin la família de l'usuari o el demandant.
  • Conèixer diverses dinàmiques relacionals d'algunes famílies que poden ser potencialment ateses en els serveis on intervé l'educador social.
  • Analitzar les emocions dels professionals i les ressonàncies de la persona educadora tenint en compte les situacions familiars diverses i la seva incidència en la intervenció.
  • Entendre la família com un sistema en canvi permanent, lligat a altres sistemes i contextos socioculturals que requereixen adaptacions constants.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques