Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Destinataris

Psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials, pedagogs, tècnics d’educació infantil, neuropediatres, mestres d’educació especial, psicomotricistes.

Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques