Postgrau en Interaccions entre Aliments i Medicaments

Programa

1. Conceptes i mecanismes d’interaccions entre aliments i medicaments
1.1. Introducciķ
1.2. Conceptes generals de farmacocinčtica
1.3. Conceptes generals de digestiķ, absorciķ i utilitzaciķ metabōlica de nutrients
1.4. Conceptes bāsics d’interaccions entre aliments i medicaments
1.5. Efectes dels aliments en l’absorciķ i biodisponibilitat dels fārmacs
1.6. Efectes de l’alimentaciķ en la distribuciķ, metabolitzaciķ i excreciķ dels fārmacs
1.7. Efectes dels fārmacs sobre els macronutrients
1.8. Efectes dels fārmacs sobre els micronutrients

2. Interaccions en situacions especials i farmacovigilāncia

2.1. Interaccions entre aliments i medicaments en poblaciķ anciana
2.2. L’automedicaciķ i les interaccions entre aliments i medicaments
2.3. Interaccions entre medicaments i terāpies de suport nutricional (via enteral i parenteral)
2.4. Investigaciķ i farmacovigilāncia de les interaccions entre aliments i medicaments

3. Interaccions dels medicaments amb alcohol, tabac i components bioactius
3.1. Interaccions entre alcohol i fārmacs
3.2. Interaccions entre tabac i fārmacs
3.3. Interaccions entre cafeīna i fārmacs
3.4. Interaccions entre amines biōgenes d’origen dietčtic i fārmacs
3.5. Interaccions entre components bioactius i fārmacs
3.6. Plantes medicinals: conceptes, marc legal i mecanismes d’interacciķ amb fārmacs
3.7. Interaccions entre plantes medicinals i fārmacs

4. Interaccions entre aliments i medicaments en les patologies més prevalents
4.1. Interaccions entre aliments i fārmacs que actuen sobre el sistema nerviķs
4.2. Interaccions entre aliments i fārmacs que actuen sobre el sistema cardiovascular
4.3. Interaccions entre aliments i fārmacs que actuen sobre el sistema respiratori
4.4. Interaccions entre aliments i fārmacs que actuen sobre els sistemes digestius i genitourinari
4.5. Interaccions entre aliments i fārmacs antiinfecciosos
4.6. Interaccions entre aliments i fārmacs que actuen sobre el sistema hormonal
4.7. Interaccions entre aliments i fārmacs antineoplāstics y immunosupressors
4.8. Interaccions entre aliments i fārmacs utilitzats en casos de diabetis, osteoporosi i gota

Presentaciķ
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques