Postgrau en Interaccions entre Aliments i Medicaments

Quadre docent
Direcció
Dr. Abel Mariné Font
Doctor en Farmàcia. Catedràtic en Nutrició i Bromatologia. Universitat de Barcelona.

Dra. Carmen Vidal Carou
Doctora en Farmàcia. Catedràtica en Nutrició i Bromatologia. Universitat de Barcelona.
Quadre docent
Tutors d'impartició

Dr. Joan Bosch Fusté
Doctor en Farmacia. Llicenciat en Farmacia i Ciencia i Tecnologia dels Aliments.
Autors

Dr. Joan Bosch Fusté
Doctor en Farmacia. Llicenciat en Farmacia i Ciencia i Tecnologia dels Aliments.

Dra. Irene Bretón Lesmes
Doctora en Medicina. Unitat de Nutrició Clínica i Dietètica . Hospital General Universitari Gregorio Marañón. Madrid.

Dr. Daniel Cardona Pera
Doctor en Farmàcia . Servei de Farmàcia . Hospital de la Santa Creu i Sant Pau . Barcelona.

Dra. Nuria Casamitjana Cucurella
Doctora en Farmàcia. Cap del Centre d'Informació del Medicament. Col·legi de Farmacèutics de Barcelona .

Sra. María Teresa García Jiménez
Llicenciada en Farmàcia i Biologia. Directora del Diploma d'Especialització en Alimentació i Nutrició Aplicada. Escola Nacional de Sanitat. Institut de Salut Carlos III.

Dra. Pilar García Peris
Doctora en Medicina. Unitat de Nutrició Clínica i Dietètica. Hospital General Universitari Gregorio Marañón. Madrid.

Dr. Iñaki Izquierdo Polit
Doctor en Medicina. Farmacòleg. Grup Uriach.

Dra. Maria Izquierdo Polit
Doctora en Farmàcia. Professora Titular de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona.

Dr. Mariano Madurga Sanz
Doctor en Farmàcia. Cap del Servei de Coordinació del Sistema Espanyol de Farmacovigilància. Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

Dr. Abel Mariné Font
Doctor en Farmàcia. Professor emèrit de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona.

Dra. Teresa Veciana Nogués
Doctora en Farmàcia. Professora Titular de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona.

Dra. Mª Carmen Vidal Carou
Doctora en Farmàcia. Catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona.
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Descomptes i beques