Postgrau en Iniciació a l'Atenció Farmacèutica

Programa

1. Orígens i fonament de l'Atenció Farmacèutica
1.1. Des de la farmàcia clínica cap a l'atenció farmacèutica, amb l'horitzó del "medication therapy management".
1.2. Situació de l'atenció farmacèutica a nivell internacional i nacional.
1.3. Farmacoepidemiologia i estudis d'utilització de medicaments.
1.4. Farmacoeconomia: avaluació de l'eficiència.
1.5. Farmacovigilància: avaluació de la seguretat.

2. Atenció Farmacèutica: Conceptes, Àmbits i Implementació
2.1. Què és l'atenció farmacèutica?
2.2. Els sistemes de salut com a entorns de treball.
2.3. Àmbits assistencials d'aplicació de l'atenció farmacèutica i particularitats.
2.4. El procés d'atenció farmacèutica.
2.5. Dispensació activa i consulta farmacèutica.
2.6. Evolució dels serveis farmacèutics.

3. Instruments de l'Atenció Farmacèutica
3.1. Estructura física per al desenvolupament de l'atenció farmacèutica.
3.2. Recursos humans per al desenvolupament de l'atenció farmacèutica.
3.3. Recursos materials: informàtica i documentació.
3.4. Integració del farmacèutic en un equip clínic i davant els pacients: principis i habilitats de comunicació.
3.5. Integració del farmacèutic en un equip clínic i davant els pacients: principis i habilitats de formació i informació.

4. Intervenció en Atenció Farmacèutica
4.1. Seguretat dels pacients: errors de medicació.
4.2. Selecció de medicaments en farmàcia comunitària.
4.3. Selecció de medicaments en farmàcia d'atenció primària i hospitalària.
4.4. Incompliment terapèutic: identificació i intervencions.
4.5. Intervencions amb els professionals sobre pacients individuals: polimedicats.

5. Atenció Farmacèutica en Processos Crònics I: Hiperlipidèmies, Diabetis Mellitus i Síndrome Metabòlica, Hipertensió Arterial, Insuficiència Cardíaca Congestiva, Síndromes Coronàries
5.1. Hiperlipidèmies.
5.2. Diabetis mellitus i síndrome metabòlica.
5.3. Hipertensió arterial.
5.4. Insuficiència cardíaca congestiva.
5.5. Síndromes coronàries. 

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques