Postgrau en Iniciació a l'Atenció Farmacèutica

Objectius

  • Facilitar les tècniques i estratègies així com els models d'intervenció per a la posada en marxa de serveis i programes dins de la professió farmacèutica en l'entorn assistencial.
  • Desenvolupar programes de col·laboració multidisciplinar en l'abordatge de les malalties cròniques de major prevalença.
  • Conèixer els mitjans per poder realitzar una comunicació efectiva amb el pacient, amb farmacèutics del mateix o diferent nivell assistencial i amb els altres professionals de la salut.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques