Postgrau en Iniciació a l'Atenció Farmacèutica

Presentació

Els importants canvis experimentats en la societat en general han afectat la professió farmacèutica i han fet recomanable l'organització i desenvolupament de nous models de pràctica professional, tal com sembla apuntar-se des de l'espai europeu de lliure circulació de béns i professionals.

Els canvis tecnològics, les innovacions terapèutiques, la millora en la qualitat del servei farmacèutic i l'obtenció d'un resultat òptim en l'ús dels medicaments, ens impulsa a seguir desenvolupant aquest postgrau.

Hi col·laboren professionals de l'àmbit de la salut que aporten des dels seus diferents prismes acadèmics, administració, hospital, atenció primària i oficina de farmàcia la integració en un model d'ensenyament pràctic i aplicat de qualitat. 

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Iniciació a l'Atenció Farmacèutica per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS. 

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques