Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (SNS)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Sortides professionals

Les sortides professionals del Postgrau en Infermeria en l’Atenció Primària 1 (SNS) són les següents:

  • Infermer/a d’un Centre d’Atenció Primària en consulta, a domicili i a la comunitat.
Presentació
Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques