Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (SNS)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Destinataris

Diplomats o graduats en Infermeria.

Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent
Sortides professionals
Descomptes i beques