Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 2)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

  • Facilitar una formació contínua a les infermeres i als infermers que els permeti millorar les seves habilitats en les cures infermeres en l'àmbit de la comunitat.
  • Actualitzar i millorar les competències dels professionals de la infermeria i específicament els que desenvolupen la seva activitat en l'atenció primària.
  • Capacitar a l'alumnat per posar en pràctica cures infermeres en les diverses àrees assistencials: prevenció, comunicació, violència de gènere, demències, processos aguts, gestió de casos, tabaquisme, alimentació-nutrició i salut escolar.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques