Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

Aquest postgrau té els objectius següents:

  • Facilitar una formació continuada a les infermeres o infermers des d'una perspectiva teòrica i amb casos pràctics.
  • Actualitzar i millorar les competències dels professionals de la infermeria.
  • Capacitar l'alumnat per aplicar les cures infermeres en els diversos àmbits assistencials.
  • Posar èmfasi en les àrees assistencials següents: infància i adolescència, malalt terminal, diabetis, hipertensió (HTA), EPOC i salut mental d'adults.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques