Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1)

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Destinataris

Diplomats/es i/o graduats/es en infermeria.

Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques