Postgrau en la Indústria 4.0: la Nova Revolució Industrial

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. La Indústria 4.0: els nous paradigmes per a totes les indústries
1.1. Fonaments d’un model d’Indústria 4.0
1.2. Comparació històrica dels processos de maduració de la Indústria i les empreses
1.3. Digitalització: models integrats dins d’una empresa
1.4. Relació indústria 4.0 i la indústria del futur
1.5. Elements transformadors a nivell de negoci

2. Habilitadors tecnològics de la indústria 4.0

2.1. Ús de les dades per millorar els processos de negoci
2.2. Internet de les coses
2.3. Robòtica
2.4. Tecnologies Immersives: realitat virtual i augmentada
2.5. Fabricació additiva i impressió 3D
2.6. BlockChain: el nou paradigma d’internet

3. Ciberseguretat industrial

3.1. La ciberseguretat en el context de la Indústria Connectada
3.2. Les principals ciberamenaces
3.3. Contramesures i procediments de defensa
3.4. Hacking ètic, gestió de vulnerabilitats i enginyeria inversa

4. El cicle de vida del producte: processos i sistemes (PLM)

4.1. L’aplicació del Disseny Industrial a la nova indústria
4.2. La nova proposta de Producció 4.0
4.3. Logística: l´ús del Lean Management
4.4. Manteniment
4.5. Interoperabilitat de la informació IT

5. Estratègia, implantació i impacte de la digitalització en l’organització

5.1. Diagnosi de la digitalització
5.2. Procés de posta en marxa d’un projecte de digitalització
5.3. Management i Roadmap
5.4. Qualitat en els processos
5.5. La gestió del talent digital

6. Projecte final

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques
Presentació del Postgrau