Postgrau en la Indústria 4.0: la Nova Revolució Industrial

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Objectius

  • Conèixer els fonaments de la digitalització i les tecnologies habilitadores que donen lloc al que es coneix com a indústria connectada o indústria 4.0.
  • Ser capaç d'implementar un projecte de transformació digital d'un procés, d'una àrea o d'un departament en empreses de base industrial.
  • Disposar de mètodes per avaluar l'estat de digitalització d'una organització.
  • Conèixer les tecnologies, els protocols i les eines per a la digitalització de la indústria.
  • Aprendre com aquestes tecnologies poden agilitzar processos, augmentar la productivitat i millorar l'eficiència a les organitzacions industrials.
  • Crear ecosistemes de millora i innovació amb clients, proveïdors, socis tecnològics i altres parts interessades.
  • Compartir bones pràctiques i projectes aplicats.
  • Incorporar noves eines estratègiques en els models de negoci.
  • Saber liderar els projectes de transformació digital i les persones i els equips implicats.
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Presentació del Postgrau