Postgrau en la Indústria 4.0: la Nova Revolució Industrial

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Destinataris

  • Professionals o tècnics de l'àmbit industrial i de les TIC amb interès per conèixer totes les oportunitats que representa la digitalització del sector industrial.
  • Directors d'operacions, de processos, de manteniment o de qualitat, caps de planta, directors de cadena de subministrament, caps de gestió d'informació o directors de sistemes.
  • Directors generals o gerents d'empreses industrials.
  • Consultors especialitzats en l'àmbit industrial enfocats a implementar projectes de transformació digital dels processos de producció, amb l'objectiu d'ampliar el seu àmbit d'actuació professional.
  • Consultors o tècnics en l'àmbit tecnològic enfocats a aplicar tecnologies emergents (dades massives, ciberseguretat, impressió en 3D, Internet de les coses, cadena de blocs, etc.) en empreses industrials amb la finalitat de millorar els seus processos tant pel que fa a la producció com al desenvolupament de nous productes.
  • Responsables de transformació digital i d'innovació d'empreses industrials que tenen com a objectiu desenvolupar i implementar projectes de digitalització o transformació basats en el model de la indústria 4.0.
  • Responsables de processos (disseny, fabricació, logística, compres) i responsables de qualitat i millora contínua.
  • Petits empresaris que volen treballar amb la gran indústria, com ara la indústria de l'automoció.
  • Emprenedors que volen desenvolupar les seves idees de negoci al voltant del concepte d'indústria 4.0. 
Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Presentació del Postgrau