Postgrau en Habilitats Directives

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Programa

1. Rol directiu i context del lideratge

1.1. Rol de directiu

 • La direcció per significats
 • Integració organitzativa
 • Ètica del lideratge

1.2. Creixement personal

 • Lideratge amb insights
 • La gestió de les emocions
 • Lideratge individual
 • Enriquiment intel·lectual

1.3. Lideratge i entorn

 • Responsabilitat social del directiu
 • Carrera professional del directiu
 • Empresa saludable

2. Habilitats de relació

2.1. Relació amb l'entorn

 • Habilitats d'anàlisi
 • Gestió de la innovació i del canvi

2.2. Relació amb l'equip

 • Liderar equips de treball
 • Gestió del talent
 • Avaluació dels membres de l'equip

3. Tècniques directives

3.1. Tècniques directives personals

 • Gestió del temps
 • Control emocional i de les tensions
 • Neurolideratge
 • Reunions

3.2. Tècniques directives comunicatives

 • Direcció de reunions
 • Presentació de projectes directius
 • Comunicació escrita per a directius

4. Projecte directiu aplicat

Elaboració d’un projecte directiu aplicat a la realitat de cada participant

 • Justificació: anàlisi de problemes complexos
 • Objectius: definició d’objectius estratègics i operatius
 • Pla d’acció: disseny de planificacions
 • Resultats (aconseguits o esperats) 
Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques
Vídeo de presentació