Postgrau en Habilitats Directives

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Presentació

La responsabilitat directiva transcendeix a l'execució d'unes competències que facilitin l'assoliment d'uns objectius empresarials. Assumir un càrrec directiu no és només una promoció, sinó un veritable canvi de feina que exigeix haver integrat quina és la finalitat fonamental del lideratge, haver construït un marc propi de creences valors i estils que, emmarcats en l'organització, permetin establir un model propi de direcció que faciliti la construcció i desenvolupament de l'equip.

Cada plaça de directiu és única, singular i complexa i està determinada tant per les responsabilitats que se li assignen com per la personalitat i l’estil de la persona que ocupa el seu càrrec. És per això que el postgrau se centra tant en el desenvolupament de les competències vinculades a les obligacions del lloc de treball, com en l’ajustament del propi estil personal, potenciant les fortaleses i minimitzant les debilitats de cada participant.

El Programa en Habilitats Directives està dissenyat per proporcionar els coneixements, les tècniques i l’entrenament necessaris que permetin desenvolupar aquestes habilitats de forma completa, i s’estructura en tres grans blocs:

  • Rol directiu. Liderar una organització implica, essencialment, ser capaç de construir un projecte que entusiasmi, sobre el qual es concentrarà tot l’esforç de l’organització, facilitant la integració organitzativa.
  • Habilitats relacionals. Un dels elements clau que distingeix la funció directiva de les altres és la responsabilitat de dirigir equips de treball, fet que exigeix al directiu un grau de maduresa que li permeti acceptar i potenciar les característiques diferencials de les persones que hi ha al seu equip.
  • Tècniques per al lideratge. Per completar les habilitats d’anàlisi i relacionals, es necessiten competències tècniques personals per poder aplicar-les i desenvolupar-les en qualsevol situació organitzativa i estratègica.

Amb l’objectiu de millorar les competències directives dels participants, el Programa en Habilitats Directives utilitza diverses metodologies combinades a les sessions magistrals, com les activitats en grul, role playing, simulacions, converses de networking amb directius destacats, tests d’autoconeixement, lectures d’alt valor i projectes aplicats.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Habilitats Directives per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Vídeo de presentació