Postgrau en Habilitats Directives

TRUCAN'S al
+34 93 309 36 54
Dilluns a divendres de 9 a 19h
sol·licita
informació
Matricula't
Destinataris

Va dirigit a professionals en actiu amb un mínim de 3 anys d'experičncia laboral que assumeixin, o hagin d'assumir en un futur proper, funcions directives o de responsabilitat a qualsevol tipus d'organització, i que vulguin enfortir les seves competčncies directives.

Estŕ obert a professionals que provinguin de qualsevol sector d'activitat pública o privada, i amb independčncia de la seva formació inicial, sempre que s’acrediti experičncia laboral per compte propi o alič.

També és molt adequat per a aquells professionals que tot i tenir experičncia com a directius, desitgin actualitzar els seus coneixements, ja que el Programa d'Habilitats Directives s'actualitza permanentment amb les últimes tendčncies en management.

Presentació
Objectius
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Vídeo de presentació