Postgrau en Ginecologia Estètica i Funcional i Cirurgia Genital Cosmètica de la Dona

Programa

1. Aspectes bàsics. Procediments terapèutics funcionals
1.1. Introducció a la ginecologia estètica i funcional
1.2. Introducció a la cirurgia genital femenina cosmètica
1.3. Andrologia estètica i funcional i cirurgia genital masculina cosmètica
1.4. Història i estat actual en l'àmbit mundial
1.5. Consideracions bioètiques: imatge, autoestima, relació metge-pacient, etc.
1.6. Sexualitat
1.7. Salut sexual segons l'OMS
1.8. Avaluació psicològica
1.9. Drets i deures
1.10. Responsabilitat professional
1.11. Entrevista personalitzada, exploració física i complementària
1.12. Protocol documental: història clínica, documents informatius, consentiment informat, etc.
1.13. Patologies estètiques: enumeració i classificació de patologies en l'àmbit de la ginecologia estètica i funcional
1.14. Alternatives profilàctiques i terapèutiques: enumeració i classificació de procediments
1.15. Indicacions i contraindicacions
1.16. Límits de la ginecologia estètica i funcional i de la cirurgia genital cosmètica
1.17. Principis bàsics de cirurgia estètica
1.18. Comunicació i màrqueting
1.19. Sexologia clínica
1.20. Punt G: realitat o ficció? Possibles estratègies terapèutiques
1.21. Tractament del dolor vulvoperineal: disparèunia, vaginisme, etc.
1.22. Síndrome d'atròfia genitourinària
1.23. Síndrome de relaxació vaginal
1.24. Síndrome de la disfunció sexual hipoactiva
1.25. Teràpia hormonal substitutiva
1.26. Teràpia hormonal bioidèntica

2. Procediments terapèutics mèdics. Procediments terapèutics basats en electromedicina
2.1. Regeneració vaginal: bioestimulació
2.2. Factors de creixement plaquetari
2.3. Fracció vascular estromal i cèl·lules mare mesenquimals
2.4. Transplantament o empelt de teixit adipós
2.5. Tractament del 'liquen esclerós atròfic' amb microempelts de teixit adipós
2.6. Mesoteràpia
2.7. Carboxiteràpia
2.8. Implants per farciment tissular
2.9. Toxina botulínica
2.10. Discromies i peelings químics
2.11. Dermocosmètica
2.12. Nutricosmètica
2.13. Làser i altres fonts de llum
2.14. Radiofreqüència
2.15. Teràpia fotodinàmica
2.16. Biodermogènesi
2.17. Altres procediments assistits

3. Procediments terapèutics quirúrgics
3.1. Punts en comú amb la Cirurgia Ginecològica convencional
3.2. Instal·lacions, mobiliari, instrumentació, equipament i productes sanitaris específics
3.3. Consideracions pre, intra i postoperatòries en Cirurgia Genital Cosmètica
3.4. Anestèsia, analgèsia i sedació analgèsica
3.5. Anestèsia local i loco-regional
3.6. Llaviplàstia de llavis menors
3.7. Reducció del caputxó clitoridià
3.8. Frenuloplàstia
3.9. Llaviplàstia de llavis majors
3.10. Vaginoplàstia
3.11. Perineoplàstia
3.12. Liposucció de la regió pubiana (Muntanya de Venus)
3.13. Trasplantament de pèl púbic

4. Pràctiques
4.1. Pràctiques de procediments terapèutics mèdics
4.2. Pràctiques de procediments terapèutics basats en electromedicina
4.3. Pràctiques de procediments terapèutics quirúrgics
4.4. Pràctiques en cadàvers humans i/o animals destinats a sacrifici
4.5. Pràctiques hands-on tutoritzades

5. Treball final

Presentació
Objectius
Destinataris