Postgrau en Ginecologia Estètica i Funcional i Cirurgia Genital Cosmètica de la Dona

Objectius

  • Crear consciència i criteri establint bases científiques que consolidin aquesta àrea d'exercici professional.
  • Desenvolupar la ginecologia estètica i funcional i cirurgia genital cosmètica de la dona en els aspectes clínics i d'investigació.
  • Adquirir coneixements i habilitats per desenvolupar les capacitats i competències que permetin als professionals titulats establir protocols i actuacions concretes de caràcter preventiu i/o, al seu cas, detectar, avaluar, diagnosticar i tractar les alteracions genitals de les dones, tant estètiques com funcionals.
Presentació
Destinataris
Programa