Postgrau en Ginecologia Estètica i Funcional i Cirurgia Genital Cosmètica de la Dona

Presentació

Sis milions de persones a Espanya tenen incontinència urinària i les previsions apunten que, a causa de l’envelliment de la població, aquesta xifra augmentarà en els pròxims anys. El 90 % de les dones que han estat mares estan afectades, de manera més o menys greu, de laxitud vaginal associada al part.

Només són dues xifres que s’han publicat en els últims mesos i que donen una idea que la gran quantitat de pacients que poden beneficiar-se dels últims avanços en tecnologia no invasiva per al rejoveniment íntim. Juntament a aquestes dades, en tenim una altra de molt significativa, i és que el número de pacients que se sotmeten a un rejoveniment íntim s’ha duplicat en un any. Això vol dir que les pors i els tabús es comencen a superar i que aquests tractaments estan aportant resultats positius.

Per la seva banda, l’Organització Mundial de la Salut ha definit la salut sexual com “un estat de benestar físic, emocional, mental i social relacionat amb la sexualitat; cosa que no és només l’absència de malaltia, disfunció o incapacitat. Per tal que la salut sexual s’aconsegueixi i es mantingui, els drets sexuals de totes les persones s’han de respectar, protegir i exercir plenament. Es requereix un enfocament positiu i respectuós de la sexualitat i de les relacions sexuals, així com de la possibilitat de tenir experiències sexuals agradables i segures, lliures de tota coacció, discriminació i violència”.

Problemes antics, inquietuds noves, solucions terapèutiques modernes

La tendència a la recerca de l’estètica íntima suposa una vertadera revolució sexual, especialment per les dones, i podria comparar-se a la generalització de la píndola anticonceptiva als anys setanta.

Hi ha diversos factors confluents: per una banda, la vida sexual activa s’està allargant en moltes persones, a causa, en gran mesura, del començament de noves relacions sentimentals a diferents moments de la vida. A més, les dones comencen a superar tabús i a reivindicar i buscar per elles mateixes relacions sexuals satisfactòries. I, finalment, i no menys important, la cirurgia, però, sobretot, les tecnologies no invasives aporten tractaments cada vegada més eficaços per aquest tipus de problemes.

La ginecologia cosmètica és una necessitat per la dona d’avui, no perquè es tractin patologies o problemes que no existien, sinó perquè ara el metge es preocupa de preguntar i el pacient de parlar de les seves inquietuds. Les pacients demanen tractaments vàlids, seriosos, segurs i avalats científicament que els permetin viure una vida completa i feliç.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en en Ginecologia Estètica i Funcional i Cirurgia Genital Cosmètica de la Dona per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Objectius
Destinataris
Programa