Postgrau en Gestió, Tractament i Valorització de Residus

Programa

1. El residu: una font de negoci
1.1. De la protecció de la salut a l'economia circular
1.2. L'activitat econòmica de la gestió de residus
1.3. Del residu al recurs
1.4. Els residus com a substituts de matèries primeres: exemples

2. Gestió de residus
2.1. Concepte de residu i evolució (Categories de residus)
2.2. Residus domèstics (Els residus municipals)
2.3. Els residus comercials
2.4. Els residus industrials

3. Tecnologies i processos per al tractament i valorització de residus
3.1. Introducció
3.2. Principals tecnologies i processos per al tractament mecànic dels residus
3.3. Principals processos i tecnologies per al tractament de la matèria orgànica
3.4. Valoració energètica

4. Altres vies de tractament de residus
4.1. El potencial energètic dels residus. Transformació energètica
4.2. Incineradores
4.3. Dipòsits controlats

5. Mercat de les matèries primeres secundàries
5.1. Fraccions resultants de la valoració, destí i mercat. Materials valoritzats, destí i mercat
5.2. Reptes i oportunitats de matèries primeres secundàries. Mercat de les matèries primeres i secundàries
5.3. Preus i mercat global de matèries primeres secundàries. Reptes i oportunitats

6. Business Game
6.1. Cas pràctic disseny de procés industrial
6.2. Business Game

Presentació
Objectius
Destinataris
Quadre docent
Descomptes i beques
Experiència de l'alumnat
Vídeo de presentació