Postgrau en Gestió, Tractament i Valorització de Residus

Objectius

El Postgrau persegueix l’objectiu principal de preparar els participants per al seu desenvolupament professional en funcions de responsabilitat en la gestió, tractament i valorització de residus. Concretament, el programa té aquests objectius:

  • Conèixer, identificar i prendre decisions sobre la cadena de valor associada als residus i als models de negoci, i activitats professionals relacionades amb el tractament i gestió de residus.
  • Identificar i comprendre el mercat dels residus com a matèries primeres secundàries, entenent el seu mercat (empreses consumidores, factors que afecten el preu, necessitats de matèries primeres, flux global, oportunitats, etc.).
  • Determinar categories de residus i establir els criteris més adequats per a la seva gestió (segons les seves característiques físiques, fisicoquímiques i/o biològiques), decidir sobre els processos de tractament, conèixer el preu de tecnologies i els seus rendiments productius, i l’impacte econòmic de les decisions a l’empresa.
  • Aprendre a dissenyar processos de tractament de residus.
  • Entendre els processos i fluxos de tractament de residus a valoritzar, coneixent les tecnologies emprades en el sector i cap on es dirigeixen els futurs processos i tecnologies.
  • Aprendre els tractaments finalistes per a residus no aprofitables (incineradores i dipòsits controlats) i les seves opcions com a recurs (com ara la generació d’energia elèctrica i tèrmica i la generació de biogàs i cogeneració amb motors elèctrics).
Presentació
Destinataris
Programa
Quadre docent
Descomptes i beques
Experiència de l'alumnat
Vídeo de presentació